Sortie VTT dimanche 31/10 ou mercredi 3/11 2021


Mercredi

Départ 13h45 du moulin à vent

Dimanche

départ 8h45 du moulin à vent

Petit parcours 23km D+667m

Grand parcours 27km D+875m

Posts à l'affiche